תגיות

, ,

"למה אבות שוכחים תינוקות במכונית יותר מאמהות ואיך זה קשור לפטריארכיה" הינו הכותרת (החלקית) של מאמר שצפי סער פרסמה ב-22 ליולי, 2013. בפוסט הזה אביא את כל מה שכתבה המחברת בחלק הראשון של המאמר (החלק המתייחס לכותרת, החלק השני של המאמר עוסק בנושא אחר לגמרי). בליווי הערותיי הלא אוהדות במיוחד. זה מאמר ב"הארץ", ולחלוטין לא  ברורים לי מקורותיו. זה בסדר, אם העובדות אינן שנויות במחלוקת.

 המאמר השוביניסטי* במוצהר, בחר להגיב לטרגדיה בצורה תוקפנית. כך הוא נפתח בשני המשפטים הבאים:

"אחרי שלושת המקרים האיומים שקרו באחרונה ברצף, ובהם נשכחו תינוקות במכונית בקיץ הלוהט ומתו, רבים שמו לב וציינו כי מי ששכחו אותם היו אבות. זה קורה גם לאמהות, אבל הרבה פחות, על פי הסטטיסטיקה."

ע"פ הסטטיסטיקה? אז מה באמת אומרת הסטטיסטיקה?  לדוגמא:

Three fifths (74) of unattended children were boys. We identified 137 adults responsible for leaving children (in six cases, two adults were involved): 83 women and 52 men. In two cases, the adults’ genders are unknown.

From:  A Guard, S S Gallagher . Heat related deaths to young children in parked cars: an analysis of 171 fatalities in the United States, 1995–2002,

טוב, לפי הסטטיסטיקה האמריקאית לשנים הנדונות, המצב הוא כנראה הפוך לחלוטין: אימהות שוכחות ב 60% יותר מאבות, ובנים נפגעים ב 50% יותר מבנות. אולי אין זה מתאים לדעות המג'ונדרות של הכותבת, אבל כפי שלימדני אחי, גם עובדה זה פקט. אבל, אולי, נתונים אמריקאים לא מעניינים את העיתונאית. יש לי קושי עם אפשרות מעניינת זאת: הניסוח הוא אוניברסאלי, ולא מצומצם לישראל, ואם מעוניינים בקביעה מגדרית, העניין חייב להיות באוניברסאלי ולא בפרטיקולרי. ואכן צפי סער ממשיכה:

" למה? בין השאר הועלתה ההשערה שאבות מורגלים פחות בטיפול בילדים, מסיעים אותם לעתים רחוקות יותר, ולכן זה קורה יותר אצלם. מעניין לציין ממצאים מארצות הברית, שלפיהם אמהות שהילד שלהן מת אחרי ששכחו אותו באוטו – מוענשות בחומרה רבה יותר מאבות באותו המצב. 59% מהאמהות שהורשעו בנסיבות כאלה ריצו עונש מאסר, לעומת 47% מהאבות. משך המאסר הממוצע היה שנתיים לאבות וחמש שנים לאמהות."

איפה הועלתה ההשערה? אם זה היה נכון, אפשר היה למצוא הסברים יותר משכילים (לדוגמא, יותר סביר לשכוח את הילד, אם המטרה העיקרית והראשונית של הנסיעה אינה הובלת הילד). אבל, שאלת הענישה מעניינת יותר. הנתונים במאמר נלקחו, לכאורה ולפי הבנתי, מתוך תחקיר עיתונאי שנערך על יד רשת AP. יש אי דיוק מסוים בענישה (הנתונים בתחקיר הם על החציון זמן המאסר, ולא על הממוצע שלו, וחציון זמן המאסר של האימהות היה אמנם 5 שנים, אך חציון זמן המאסר של האבות היה שלש שנים).

"אבל רצוני להפנות את תשומת הלב לא לאפליה זו במערכת המשפט, שאינה מפתיעה,"

למה בעצם האפליה, אם היא קיימת, אינה מפתיעה? כנראה שגברת סער חושבת שענישתם של נשים בד"כ חמורה יותר מענישתם של גברים. מעניין אותי על סמך מה היא חושבת זאת, כי בדרך כלל נוטים לחשוב, שמערכת המשפט נוטה להקל בענישתם של נשים יחסית לענישתם של גברים, ראו לדוגמא את ההצהרה החגיגית, כמו מאמרים מדעיים 1, 2, 3, 4, 5, 6. שוב, מופיעה כאן, כבדרך אגב, טענה עובדתית, ללא כל הסבר וסימוכין.

 אבל האם יש אפליה? בואו נאמר, שהממצא היה הפוך, ואבות היו אלו שנענשו יותר בחומרה. ניתן לנחש, שנמצא היה מי שהיה כותב, שזו ההוכחה שהמקרים בהם אבות שכחו את בניהם היו חמורים יותר, והיו פחות נסיבות מקלות… אבל, רגע, אולי זהו המקרה כאן, רק בחילוף המגדר? האם לדעת הגברת המג'ונדרת, העובדה שיש הרבה יותר אסירים מאסירות, מעידה על אפליה מגדרית? בתחקיר המצוטט של  AP כל המקרים של אבות, שהובאו, היו של אבות ששכחו את בניהם בנסיבות מקלות. כל המקרים הקשים שהובאו בתחקיר, אלו של הורים שהשאירו את הילדים במכוון במכונית בזמן שעבדו, או ש"עשו שופינג", היו, של אימהות.

בכל מקרה, יש לנו כאן דוגמא נוספת לטענה: "מתאם אינו מראה על קשר סיבתי". להוכיח קשר סיבתי, על סמך נתונים תצפיתיים, צריך לעבוד קשה, למיטב ידיעתי, אף אחד עוד לא עשה מאמץ להראות את הקשר הסיבתי בין המגדר לענישה על שכיחות תינוקות במכונית (וטוב שכך), כל מה שנשאר הוא קורלציה שטחית, שאינה מוכיחה דבר.

יתרה מזאת, גם בארצות הברית הגדולה, מדובר, בסופו של דבר, במספר קטן מדי של מקרים בהם הועמדו נשים לדין, כ- 15 (מספר התאונות מסוג זה אינו גדול, בד"כ לא מעמידים לדין,  הסטטיסטיקה היא לפי מגדר, ומחשבים חציון). לבסוף, אם ההבדל היה בממוצע, אז כולו היה מוסבר על ידי מקרה קיצוני אחד (60 שנה לאם שהלכה לעשות שופינג, ולא רצתה שהילד יפריע לה!). אבל התחקיר של AP בניגוד לזה של סער מדבר על חציון……

"אלא לכך שסוגיה קשה זו היא דוגמה לפגיעה של הפטריארכיה, והקפיטליזם, גם בגברים. … כי גם הם, הנחשבים למי שידם על העליונה בסדר הקיים, למעשה נפגעים ממנו."

אני לא מתייחס לדעות, רק לעובדות, אבל, אני נוטה להטיל ספק בדעות המבוססות על נתונים מטעים ו/או שגויים. והעובדות, כאמור ממש לא מסתדרות.

"בו בזמן מעניין, שבעוד זה קורה לגברים יותר מאשר לנשים, בקרב הנשים עצמן זה קורה יותר לנשים נשואות ולכאלה שאינן עובדות מחוץ לבית יותר מאשר לנשים עובדות ולחד־הוריות. מזל: תארו לכם מה היו אומרים וכיצד היו נוהגים באם חד־הורית שזה היה חלילה קורה לה."

"יותר", אינו "רק", אז אפשר לדעת, לא צריך לתאר לעצמנו. לא ברור לי מה מקור העובדות שזה קורה יותר (רק) לנשים נשואות? הניחוש שלי, אבל זה רק ניחוש, הטענה הזו נובעת מאי הבנת התחקיר של AP.

"ובחזרה לגברים: זו המחשה, איומה מאין כמותה, לכך שצדק מגדרי הוא אינטרס שלהם ולא רק של נשים."

אין לי ספק בנכונות המסקנה, אך לא הבנתי, מה מהווה המחשה איומה לטענה המוצדקת, שצדק מגדרי הוא אינטרס של כולם. אבל, האם מטרתה של מחברת המאמר שצדק מגדרי אינו בנמצא, האם אין להמחיש זאת על ידי עובדות?

\

*chauvinism.  noun ….excessive or prejudiced support or loyalty for one's own cause, group, or sex. (Concise Oxford English Dictionary).  ….  an attitude of superiority toward members of the opposite sex also : behavior expressive of such an attitude (Merriam-Webster Collegiate).

מודעות פרסומת